We Need To Talk About Kevin ภาพยนตร์ที่จะสะท้อนปัญหาของการตั้งครรภ์โดยที่ไม่พร้อม
We Need To Talk About Kevin ภาพยนตร์ที่จะสะท้อนปัญหาของการตั้งครรภ์โดยที่ไม่พร้อม

We Need To Talk About Kevin ภาพยนตร์ที่จะสะท้อนปัญหาของการตั้งครรภ์โดยที่ไม่พร้อม

We Need To Talk About Kevin ภาพยนตร์ที่จะสะท้อนปัญหาของการตั้งครรภ์โดยที่ไม่พร้อม Cr.tiltmagazine.net                เวลาพูดถึงการตั้งครรภ์โดยที่ไม่พร้อมนั้นส่วนใหญ่แล้วคนก็มักจะนึกถึงเด็กนักเรียนหรือวัยรุ่น แต่ความจริงแล้วผู้ใหญ่เองก็มีปัญหานี้เช่นเดียวกันเพียงแต่มันอาจจะไม่ได้ร้ายแรงเท่าเวลาที่ปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้นกับเด็กวัยรุ่นหรือเด็กเท่านั้น เพราะผู้หญิงหลายๆ คนนั้นยังมีความสุขในการทำงานและการใช้ชีวิต ทำให้การมีลูกนั้นเปรียบเสมือนกับโซ่ตรวนที่ยึดถือเอาไว้ด้วยความรับผิดชอบ ทำให้เธอไม่สามารถท่องเที่ยวหรือไปเผชิญโลกกว้างตามที่ต้องการได้อีกต่อไป แต่ด้วยความที่พวกเธอเป็นผู้ใหญ่แล้วทำให้มักจะไม่ได้รับการเหลียวแลเท่าที่ควรนักเพราะถูกมองว่ารับผิดชอบชีวิตตัวเองได้แล้ว โดยที่ไม่ทราบเลยว่ามันจะสามารถก่อให้เกิดปัญหารุนแรงตามมาได้อีกมากมาย อย่างที่เราจะได้เห็นกันในภาพยนตร์เรื่อง We Need To Talk About Kevin  - เรื่องราวในภาพยนตร์เรื่อง We Need To Talk…

Continue Reading We Need To Talk About Kevin ภาพยนตร์ที่จะสะท้อนปัญหาของการตั้งครรภ์โดยที่ไม่พร้อม